Всеукраїнський соціальний проект "Моральність Нації"

PDF Печать E-mail

 

Пропозиція для волонтерської діяльності

 

1. Назва заходу:

Всеукраїнський фестиваль народної відео-творчості «Fest.V.ua», який є однією зі складових частин всеукраїнського соціального проекту «Моральність нації».

2. Мета та суспільна користь заходу:

Ви допоможете знайти багатьом українцям їх сенс життя.

Ви допоможете розкрити та розвинути особисті таланти кожного.

Ви допоможете поширити кордони свідомості громадянського суспільства.

Ви допоможете підвищити рівень моральності громадянського суспільства.

3. Обов'язки волонтера:

Розповсюдження інформації про існування Фестивалю через всесвітню мережу Інтернет.

Спілкування з Цільовою Аудиторією через соціальні мережі.

Ведення мотивуючого відео-ефіру на YouTube (відео-блог).

Допомога в якості адміністратора в соц. мережах Telegram, Instagram, YouTube.

Пошук Соратників та створення груп допомоги.

4. Вимоги до волонтера:

Знання роботи в соц. мережах: Telegram, Instagram, YouTube.

Комунікабельність.

Почуття гумору та оптимізм обов’язкові!

Креативність в боротьбі за увагу аудиторії.

5. Умови волонтерства:

Робота у себе на дому, через всесвітню мережу Інтернет.

6. Можливість отримати:

Ви навчитесь креативно мислити.

Ви проявите лідерські якості.

Ви розвинете комунікабельність.

Ви відкриєте в собі організатора.

Ви зміните своє життя на краще та отримаєте неймовірну популярність.

При проявах активного виконання завдань Проекту, Вас візьмуть до основної команди.

При прояві спорідненості по Духу (соратництво) Ви зможете стати Партнером Проекту.

7. Контакти:

Якщо Вам ця діяльність підходить, то Вам на сторінку Фестивалю «Волонтери».

 

 

ДОГОВІР №
про надання волонтерської допомоги

м. Київ                                                     “___”____________ 20__ року

Благодійний фонд (БФ) «Духовне джерело» в особі голови Бороніна Сергія Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Волонтер
__________________________________________________________________________

паспорт серія _____ №_________, виданий _____________________________________________

_________________________________________________ “____” ____________   ______ р.,

з другої сторони уклали даний Договір про наступне:

1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Даний договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів)  для надання волонтерської допомоги БФ «Духовне джерело» за допомогою Всесвітньої Мережі Інтернету:
1.1. Розповсюдження інформації про існування on-line Фестивалю народної відео-творчості «Fest.v.ua».
1.2. Створення груп підтримки Фестивалю «Fest.v.ua».
1.3. Допомога в Програмах Співробітництва з Фестивалем «Fest.v.ua».
Детальніше з усіма варіантами допомоги Фестивалю «Fest.v.ua» можна ознайомитися на сторінці Фестивалю «Волонтери». На цю сторінку краще заходити через Головну сторінку нашого Проекту – https://www.morality.com.ua/.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Волонтер має право:
2.1.1. Отримувати захист законних прав та інтересів під час роботи.
2.1.2. Отримувати повну інформацію про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги.
2.1.3. Отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб БФ.
2.1.4. Отримувати від БФ документи (довідки, рекомендації та ін.) щодо характеру, якості та обсягу виконаних робіт та рівня кваліфікації Волонтера.
2.1.5. Вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги БФ.
2.1.6. Припинити свою волонтерську допомогу.


2.2. Волонтер зобов’язаний:
2.2.1. Знати місію, завдання та принципи діяльності БФ та дотримуватися їх, укріпляти авторитет БФ.
2.2.2. Старанно виконувати свої обов'язки та отримані доручення.
2.2.3. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.
2.2.4. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.


2.3. БФ має право:
2.3.1. Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.
2.3.2. Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.
2.3.3. Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.

2.4. БФ зобовязаний:
2.4.1. Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки.
2.4.2. Надавати Волонтеру повну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.
2.4.3. Документально підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.
2.4.4. Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером.

3. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ


3.1. Термін дії даного Договору – з моменту підписання до офіційного припинення Волонтером його волонтерської допомоги, що фіксується відповідною заявою від Волонтера.
3.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути розірвано у випадках, коли:
3.2.1. Волонтер відмовився здійснювати волонтерську допомогу, про що повідомив БФ за 2 (два) тижні.
3.2.2. БФ відмовився від волонтерської допомоги через невиконання своїх зобов’язань Волонтером.
3.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.
3.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
3.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства.

БФ «Духовне джерело»
Волонтер_______________________________

_______________________________________
04201, м.Київ, вул.Бережанська, 22
тел. (050) 108-32-47. E-mail - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Контактний телефон _____________________
Голова БФ
____________________ С. В. Боронін

Підпис ___________________________